Pendents

Degut el caràcter eminentment pràctic de la nostra matèria i la prevalencia de l’avaluació contínua, aplicarem els resultats del primer i segon trimestres com a nota de recuperació de l’assignatura suspesa el curs anterior. És a dir, un aprovat tant a la primera com a la segona avaluació suposa la recuperació de la matèria pendent del curs anterior.

 


Joomla templates by Joomlashine