Criteris de qualificació E.F.

CRITERIS PER A LA TERCERA AVALUACIÓ EN E.S.O i BATXILLERAT.

DEPARTAMENT EDUCACIÓ FÍSICA IES SANT ANTONI BENAGÈBER curs 19-20

Deguda la situación de confinament per tots coneguda el departament d’educació física valorarà les tasques encomanades online setmanalment seguint els següents criteris:

  • Adequació: nombre i tipus d’exercicis o activitat, duració/extensió.

  • Originalitat

  • Adaptació a les condicions del confinament (espacial i material)

  • Selecció variada d’exercicis, tasques i recursos en els diferents vídeos.

  • En els comentaris de vídeos o articles: estructura, expressió propia i format.

La nota numérica de cada activitat setmanal (de 0 a 10) servirá per a obtindre la mitjana aritmética com a qualificació de la TERCERA AVALUACIÓ.

La nota de l’ AVALUACIÓ FINAL s’obtindrà amb la mitjjana aritmética dels dos primers trimestres del curs.

(**No obstant esta obtenció de la nota final de curs –aplicada per contrarrestar els problemas de comunicación online de par de l’alumnat – es farà la mitjana aritmética normal amb els tres trimestres si la nota de la 3ª avaluació contribueix a millorar la qualificació final).

CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA EN 4rt ESO i BATXILLERAT

DEPARTAMENT EDUCACIÓ FÍSICA IES SANT ANTONI BENAGÈBER curs 19-20

-L’alumnat amb la mitjana del curs suspesa (per davall del 5) seguint els criteris d’obtenció de mitjanes descrits haurà de presentar en els terminis i canals de comunicació establerts els treballs compensatoris seguint les indicacions de l’informe individualitzat que se li facilitarà a partir de l’avaluació global. Estos treballs serán els encomanats durant el tercer trimestre.

 

Joomla templates by Joomlashine