ALUMNAT 2on BATXILLERAT - SIMULACRE PAU

ALUMNAT 2on BATXILLERAT

SIMULACRE PAU - PRIMER TRIMESTRE: 13, 14 i 15 DE NOVEMBRE

Els dies de la pre-PAU, l'alumnat de segon de batxillerat podrà entrar i eixir del Centre sense presentar l'autorització de les famílies i sense signar en consergeria.

Podran romandre al Centre respectant-se el seu horari lectiu: dilluns i dimarts, de 8 a 15.10 hores i dimecres de 8 a 14.15 hores.

Al Centre, disposaran dels següents espais oberts abans i després dels examens: Biblioteca i Aula SUM (per tal d'estudiar de manera individual i en grup, respectivament), el menjador i el Trinquet.

________________________________________________________________________________

  

ALUMNADO 2º BACHILLERATO

SIMULACRO PAU - PRIMER TRIMESTRE: 13, 14 y 15 DE NOVIEMBRE

Los días de la pre-PAU, el alumnado de segundo de bachillerato podrá entrar y salir del Centro sin necesidad de presentar la autorización de las familias y sin firmar en conserjería.

Podrán permanecer en el Centro respetándose su horario lectivo: lunes y martes, de 8 a 15.10 horas y miércoles, de 8 a 14.15 horas.

En el Centro, dispondrán de los siguientes espacios abiertos antes y después de los exámenes: Biblioteca y Aula SUM (para estudiar de manera individual o en grupo, respectivamente), el comedor y el Trinquet.

Eleccions Consell Escolar

DIJOUS 23 DE NOVEMBRE DE 2017: ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

DE L’IES SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

PARTICIPA!!!!!

 

NORMATIVA REGULADORA

-Decret 93/2016, de 22 de juliol. regula el procés per a la renovació i constitució dels Consells Escolars.

-Resolució de 13 de setembre de 2017, sobre la convocatòria d’eleccions a Consells Escolars.

-Instruccions sobre el procés electoral de la Direcció General de Política Educativa.

 

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR (Resolució 13 setembre 2017)

Per ser un centre de més de 12 unitats ens correspon la següent representació:

·         Directora

·         Cap d’estudis

·         Secretari (amb veu però sense vot)

·         Representant de l’Ajuntament

·         Huit representants del professorat

·         Sis representants de pares i mares (un d'ells, de l’AMPA)

·         Cinc representants de l’alumnat

·         Un representant d’Administració i Serveis (PAS)

 

RENOVACIÓ DE 23 DE NOVEMBRE DE 2017

·         Sector pares i mares: Correspon triar-ne quatre

·         Sector alumnat: Correspon triar-ne quatre

·         Sector professorat: Correspon triar-ne sis

 

La credencial per a presentar-se es troba a Secretaria.

El termini de presentació de candidatures de pares i mares, alumnat i professorat és el dia 6 de novembre, data en què es publicarà el llistat provisional de candidats.

El termini per a realitzar les possibles reclamacions als llistats provisionals de candidats serà dijous 9 de novembre.

Les reclamacions es resoldran el dia 13 de novembre.

Els llistats definitius es publicaran en el tauler d’anuncis del Centre el dia 13 de novembre.

Les eleccions es realitzaran dijous 23 de novembre de 2017.

La proclamació dels candidats electes es realitzarà dimarts 28 de novembre i es publicarà en el tauler d’anuncis.

La sessió constitutiva del nou i renovat Consell Escolar serà dimecres 13 de desembre de 2017.

 

La votació de les famílies podrà realitzar-se per dos procediments:

1.- Directament a l’institut la VESPRADA DE DIJOUS 23 DE NOVEMBRE DE 2017, a l’Aula SUM de l’IES.

2.- Per correu en el sobre corresponent, que serà custodiat en una urna a Secretaria fins el moment del reconte de vots. A tal efecte, mitjançant el seu fill/a, rebran la informació corresponent.

Recordem que tenen dret al vot tant el pare com la mare o la persona que conste a Secretaria que té la custòdia legal del menor.

El cens està publicat en el tauler d’anuncis de l’IES San Antonio de Benagéber.

 

DESITGEM QUE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA PARTICIPE MASSIVAMENT EN AQUESTES ELECCIONS

 

_______________________________________________________________

 

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017:

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DEL IES SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

 

¡¡¡¡¡¡PARTICIPA!!!!!

 

NORMATIVA REGULADORA

-Decreto 93/2016, de 22 de julio. regula el proceso para la renovación y constitución de los Consejos Escolares.

-Resolución de 13 de septiembre de 2017, sobre la convocatoria de elecciones a Consejos Escolares.

-Instrucciones sobre el proceso electoral de la Dirección General de Política Educativa.

 

COMPOSICIÓN CONSEJO ESCOLAR (Resolución 13 septiembre 2017)

Por ser un centro de más de 12 unidades nos corresponde la siguiente representación:

       ·         Directora

·         Jefa de estudios

·         Secretario (con voz pero sin voto)

·         Representante del Ayuntamiento

·         Ocho representantes del profesorado

·         Seis representantes de padres y madres (uno de ellos, del AMPA)

·         Cinco representantes del alumnado

·         Un representante de Administración y Servicios (PAS)

 

RENOVACIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

·         Sector  padres y madres: Corresponde elegir cuatro

·         Sector alumnado: Corresponde elegir cuatro

·         Sector profesorado: Corresponde elegir seis

 

La credencial para presentarse se encuentra en Secretaría.

El plazo de presentación de candidaturas de padres y madres, alumnado y profesorado es el día 6 de noviembre, fecha en que se publicará el listado provisional de candidatos.

El plazo para realizar las posibles reclamaciones a los listados provisionales de candidatos será  el jueves 9 de noviembre.

Las reclamaciones se resolverán el día 13 de noviembre.

Los listados definitivos se publicarán en el tablón de anuncios del Centro el día 13 de noviembre.

Las elecciones se realizarán el jueves 23 de noviembre de 2017.

La proclamación de los candidatos electos se realizará el martes 28 de noviembre y se publicará en el tablón de anuncios.

La sesión constitutiva del nuevo y renovado Consejo Escolar será el miércoles 13 de diciembre de 2017.

 

Votación de las familias. Se podrá votar por dos procedimientos:

1.- Directamente en el instituto la TARDE DEL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, en el Aula SUM del IES.

2.- Por correo en el sobre correspondiente, que será custodiado en una urna en Secretaría hasta el momento del recuento de votos. A tal efecto, a través de su hijo/a, recibirán la información correspondiente.

Recordamos que tienen derecho al voto tanto el padre como la madre o la persona que conste en Secretaría que tiene la custodia legal del menor.

El censo está publicado en el tablón de anuncios del IES San Antonio de Benagéber.

 

DESEAMOS QUE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARTICIPE MASIVAMENTE EN ESTAS ELECCIONES

 
 
 

CÓMO ESCUCHAR Y HABLAR SOBRE DROGAS CON TUS HIJOS

 

Es convida als pares i mares de l’alumnat de 2n d'ESO de l'IES San Antonio de Benagéber a assistir a la xerrada: "Com escoltar i parlar sobre drogues amb els teus fills".

 

Aquesta xerrada es realitzarà:

 

  • Dia: 23 d'octubre de 2017

  • Hora: De les 15:30 a 17:00 h.

  • Lloc: Sala d'usos múltiples de l'institut.

 

Esperem que resulte del seu interès.

 

 

Se invita a los padres y madres del alumnado de 2º de ESO del IES San Antonio de Benagéber a asistir a una charla titulada: “Cómo escuchar y hablar sobre drogas con tus hijos”.

Dicha charla se realizará:

  • Día: 23 de octubre de 2017

  • Hora: De 15:30 a 17:00 h.

  • Lugar: Sala Usos Múltiples del Centro                                                                                                                                                                                  Esperamos que sea de su interés.

REUNIÓ PARES // REUNIÓN PADRES

El pròxim 16 d'octubre tindrà lloc la reunió de pares d'inici de curs. És importantíssim que totes les famílies hi acudisquen per tal de conéixer de mà del tutor el funcionament del grup dels seus fills.

Cada tutor concreta hora i lloc en una circular individual, que l'alumnat tornarà signada per saber famílies que hi assistiran.

Us esperem per iniciar junts aquest curs 17-18.

EQUIPS EDUCATIUS

El próximo 16 de octubre tendrá lugar la reunión de padres de inicio de curso. Es importantísimo que todas las familias acudan para conocer de mano del tutor el funcionamiento del grupo de sus hijos.

Cada tutor concreta la hora y el lugar en una circular individual, que los alumnos devolverán firmada para saber las familias que asistirán.

Os esperamos para iniciar juntos este curso 17-18.

EQUIPOS EDUCATIVOS

BANCO DE LIBROS OCTUBRE

XarxaLlibresHoy día 3 de octubre hemos finalizado el reparto de los libros que faltaban al alumnado que pertenece al Banco. Cuando hicimos la entrega de los lotes hace dos semanas entregamos un decálogo del buen uso y mantenimiento de los libros para que las familias fueran sabedoras de las normas. Les pedimos que el compromiso que se adjuntaba lo devolvieran firmado al tutor o tutora por la madre/padre/tutora/tutor legal y por el propio alumnado tan pronto como les fuera posible.

Hemos constatado que todavia quedan muchas personas por entregar dicho compromiso por lo que, a continuación, dejamos el documento por si alguna familia lo necesitara.

Decálogo de uso y mantenimiento de los libros del Banco de Libros (pinchar para descargar)

Muchas gracias por la colaboración.

 

Page 3 of 80

Login Form¿Qui està en línea?

We have 26 guests and no members online

Servei de noticies

Si vols rebre les nostres notícies al teu correu, subscriu-te ací.
Joomla templates by Joomlashine