SIMULACRO PAU 1er TRIMESTRE

ALUMNAT 2on BATXILLERAT

SIMULACRE PAU - PRIMER TRIMESTRE: 11, 12 i 13 DE NOVEMBRE

Els dies de la Pre-PAU, l'alumnat de segon de batxillerat podrà entrar i eixir del Centre sense presentar l'autorització de les famílies i sense signar en consergeria.
Podran romandre al Centre respectant-se el seu horari lectiu: dilluns, dimarts i dimecres de 8 a 15:10 hores.
Al Centre disposaran del següents espais oberts abans i després dels exàmens: Biblioteca i Aula SUM (per tal d'estudiar de manera individual o en grup, respectivament), el menjador i el Trinquet.
____________________________________________________________________________

ALUMNADO 2º BACHILLERATO

SIMULACRO PAU - PRIMER TRIMESTRE 11, 12 y 13 DE NOVIEMBRE

Los días de la pre-PAU, el alumnado de segundo de bachillerato podrá entrar y salir del Centro sin necesidad de presentar la autorización de las familias y sin firmar en consejería.
Podrán permanecer en el Centro respetándose su horario lectivo: lunes, martes y miércoles de 8 a 15:10 horas.
En el Centro dispondrán de los siguientes espacios abiertos antes y después de los exámenes: Biblioteca y Aula SUM (para estudiar de manera individual o en grupo, respectivamente), el comedor y el Trinquet.