HUELGA ESTUDIANTIL 6 DE MARZO

El próximo viernes 6 de marzo el alumnado ha sido convocado a una huelga estudiantil contra el "pin parental".
El artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) prevé el derecho del alumnado a partir de 3ºESO a decidir colectivamente faltar a clase en el marco del ejercicio de su derecho de reunión y comunicando la decisión previamente a la dirección del Centro. Ya en enero de 2015 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de la Comunidad Valenciana que anulaba una disposición de un decreto de la Generalitat aprobado en 2008, que establecía la obligatoriedad de obtener autorización paterna para que los alumnos pudieran ejercer su derecho a decidir colectivamente faltar a clase. Esta sentencia reconoce el derecho a la reunión del alumnado para decidir colectivamente la inasistencia a clase en señal de protesta sin que esto tenga repercusiones pero no elimina la potestad de las madres, padres o tutores a decidir si los hijos e hijas hacen o no huelga individualmente.
ESE DÍA EL CONTROL DEL ALUMNADO CON DERECHO A HUELGA, LOS ALUMNOS DE 3º Y 4ºESO Y DE BACHILLERATO, ES RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS. El Centro no llamará a los alumnos que falten ese día -sí si son de 1º o 2º ESO- estén o no en ese listado que presentan a la Dirección del Centro con un mínimo de 48h de antelación a la fecha de la convocatoria porque prevalece, estén en el listado o no, su derecho a ejercer huelga. Todos aquellos que falten por otros motivos justificarán su ausencia en los mismos términos que cualquier otro día.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Divendres que ve 6 de març l'alumnat ha sigut convocat a una vaga estudiantil contra el "pin parental".
L'article 8 de la Llei orgànica del Dret a l'Educació (LODE) preveu el dret de l'alumnat a partir de 3ºESO a decidir col·lectivament faltar a classe en el marc de l'exercici del seu dret de reunió i comunicant la decisió prèviament a la direcció del Centre. Ja al gener de 2015 el Tribunal Suprem va ratificar la sentència de la sala contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana que anul·lava una disposició d'un decret de la Generalitat aprovat en 2008, que establia l'obligatorietat d'obtenir autorització paterna perquè els alumnes pogueren exercir el seu dret a decidir col·lectivament faltar a classe. Aquesta sentència reconeix el dret a la reunió de l'alumnat per a decidir col·lectivament la inassistència a classe en senyal de protesta sense que això tinga repercussions però no elimina la potestat de les mares, pares o tutors a decidir si els fills i filles fan o no vaga individualment.
AQUEIX DIA EL CONTROL DE L'ALUMNAT AMB DRET A VAGA, ELS ALUMNES DE 3r I 4ºESO I DE BATXILLERAT, ÉS RESPONSABILITAT DE LES FAMÍLIES. El Centre no cridarà als alumnes que falten aqueix dia -sí si són de 1r o 2n ESO- estiguen o no en aqueix llistat que presenten a la Direcció del Centre amb un mínim de 48h d'antelació a la data de la convocatòria perquè preval, estiguen en el llistat o no, el seu dret a exercir vaga. Tots aquells que falten per altres motius justificaran la seua absència en els mateixos termes que qualsevol altre dia.

Login Form¿Qui està en línea?

We have 26 guests and no members online

Servei de noticies

Si vols rebre les nostres notícies al teu correu, subscriu-te ací.
Joomla templates by Joomlashine